eldhose

eldhose

Jesus is my Saviour

യേശു പറഞ്ഞു: "വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാണ്‌. എന്നിലൂടെയല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്കു വരുന്നില്ല." (യോഹന്നാന്‍ 14 : 6)

Jesus says "I am the way, and the truth, and the life; no one comes to the Father, but by me." (John 14 : 6)